MENU
Aula_close Layer 1
Spurvelundskolens logo
Mobil menu

1. - 3. klasse

Skolehaven som læringsrum - Udeskole

Skolehaven drives efter økologiske principper og er et læringsrum, hvor børnene oplever, hvordan haven, naturen og årstiderne skifter.
Undervisningen tager udgangspunkt i de tre faglige felter: Natur, Have og Køkken

Undervisningen er praksisnær - børnene får  jord under neglene, oplever med deres sanser og deres nysgerrighed stimuleres. 
Gennem deres egne handlinger (så, vande, luge, høste, suppe, kompost), oplever børnene i praksis menneskets samspil med naturen, herunder processen i madens vej fra jord til bord og får derigennem en forståelse for sammenhængen mellem natur, økologi/bæredygtighed og madkvalitet.

I skolehaven kombineres viden fra forskellige fag; dansk, billedkunst, natur/teknik, matematik, UUV og madkundskab, og børnene får mulighed for at opleve hinanden i anden sammenhæng end den rent boglige - og ser andre styrker, ligesom deres evne til at samarbejde også sættes i spil.

Skolehaven bliver en del af Spurvelundskolens Udeskole.