MENU
Aula_close Layer 1
Spurvelundskolens logo
Mobil menu

Fælles mål og aktiviteter for mellemtrinnet.

Fælles mål og aktiviteter for mellemtrinnet på Spurvelundskolen.

Der arbejdes henimod, at eleverne udvikler et mere bevidst forhold til at anvende faglige begreber i fagene. Det skal medvirke til, at eleverne bliver i stand til at se tilværelsen i et bredere perspektiv. På mellemtrinnet udbygger eleverne sine færdigheder og kompetencer i de fag, som blev introduceret i indskolingen, og der kommer nye fag til, som håndværk og design (3. klasse), svømning (4. klasse), tysk (5. klasse) samt madkundskab (6. klasse).

På Spurvelundskolen vil eleverne opleve voksenskift på mellemtrinnet, fordi vi vægter fagligheden højt. I størstedelen af tiden underviser lærerne i deres linjefag. I den forbindelse er der et særligt fokus på, at eleverne lærer at vise respekt for sine klassekammerater og for sine lærere, så alle får størst muligt udbytte af undervisningen. 

Forældrene spiller fortsat en stor rolle på mellemtrinnet, specielt i forhold til at være med til at udvikle eleverne til selvstændige individer. 

På mellemtrinnet har vi særligt fokus på:
•    At arbejde med Børnekonventionen. 
•    At arbejde projektorienteret. 
•    At give eleverne et øget ansvar.
•    At eleverne skal kunne arbejde selvstændigt og med læringsmakkere og i grupper. 
•    At eleverne skal bruge IT i undervisningen (I-bøger + udlevering af computer i 4. klasse) 
•    At eleverne gøres klar til overgangen til udskolingen. 
•    At eleverne øver sig i at forholde sig kritisk og konstruktivt til teknologi.

Vi har faste aktiviteter på mellemtrinnet. Det er Coding Class, Naturfagsmaraton og samarbejde med Sognegården. Det er Lucia-optog på 4. årgang, det er lejrskole og skolekomedie på 6. årgang. Der afholdes løbende klassemøder, hvor børnene øver sig i at dele perspektiver, udforske, undre og reflektere.  Hver tirsdag er der fagdag, hvor der er et fagligt eller trivselsmæssigt fokus.