MENU
Aula_close Layer 1
Spurvelundskolens logo
Mobil menu

Rettighedsskole

Spurvelundskolen blev i 2018 certificeret som rettighedsskole under UNICEF. Det betyder kort sagt, at vi på skolen bruger artiklerne i FNs Børnekonvention aktivt i hverdagen på skolen.

I begyndelse af hvert skoleår, laver klasserne på skolen hvert deres klassecharter baseret på børns rettigheder. Klassecharteret beskriver i bund og grund, hvordan eleverne gerne vil have det sammen i klassen.

Hvert år vælges der også et rettighedsråd, som med hjælp fra skolens voksne, laver trivselsundersøgelser og tryghedsvandringer. Med afsæt i elevernes trivselsmåling og tryghedsvandring laver rettighedsrådet en handleplan for, hvorledes vi som skole aktivt kan arbejde med trivsel i hverdagen.

Arbejdet som rettighedsskole er en del af skolens dannelsesstrategi, hvor vi har særligt fokus på karaktertrækkene mod, medmenneskelighed, nysgerrighed og vedholdenhed. Hertil kommer at  vi ønsker en skole som baserer sig på rummelighed, respekt, tryghed, engagement og ansvarsfølelse på en meget konkret måde, hvor værdierne bliver til mere end bare ord.