MENU
Aula_close Layer 1
Spurvelundskolens logo
Mobil menu

Den gode skole

Den gode skole

Den gode elev Den gode underviser/pædagog Den gode undervisning/SFO Det gode hjem
Møder veludhvilet og forberedt til tiden. Møder veloplagt og forberedt til tiden. Finder sted i et godt visuelt læringsmiljø og inddrager naturen og fysisk aktivitet. Sørger for at barnet møder veludhvilet og forberedt til tiden.
Deltager positivt og aktivt i undervisningen. Er autentisk, positiv og tydelig i sin undervisning og ledelse af klassen. Bygger på en god og tryg stemning og forudsætter at eleverne er aktive. Støtter barnet i sin forberedelse til skolen og i at deltage aktivt i undervisningen.
Anerkender, respekterer og viser interesse for andre. Anderkender, respekterer og viser glæde og interesse for den enkelte elev. Opbygger positive relationer til eleverne. Giver mulighed for at eleverne har indflydelse på indhold og metode, og tager udgangspunkt i elevernes styrkeområder. Anerkender, viser respekt og er loyale overfor fællesskabet, skolen ansatte, elever og forældre.
Overholder aftaler og retningslinjer. Sætter klare og tydelige rammer for aftaler og retningslinjer. Har en klar struktur med tydelige spilleregler. Hjælper barnet med at overholde aftaler og retningslinjer.
Er nysgerrig, har mod på og lyst til at prøve nyt. Udfordrer sig selv og er åben for konstruktiv kritik.   Motiverer og stimulerer barnets nysgerrighed og lærelyst.
Er positiv og åben for forskellige måder at lære på. Er faglig velfunderet og er både i stand til at tænke kreativt og stille åbne opgaver. Er varieret med hensyn til metoder og måder at arbejde på, og tager højde for, at børn har forskellige måder at lære på. Er positiv og åben for forskellige måder at lære på.
  Gør undervisningen mål forståelig og foretager løbende evaluering.
Fejrer succeser.
Lægger op til at mål for undervisningen og læring er tydelige for alle elever. Hjælper barnet med at forstå målet med undervisningen og til at reflektere over sin egne læring. Bakker op om succeser.
Bidrager aktivt til og ser sig selv som en værdifuld del af fællesskabet. Taler pænt til og om andre, er god til at lytte og afbryder ikke. Skaber et velfungerende fællesskab der højner det faglige og sociale niveau. Er i løbende dialog med forældrene og inddrager dem som en ressource. Veksler mellem at lade elever arbejde individuelt og sammen med andre i størstedelen af undervisningstiden. Støtter op om samarbejde og fællesskaber. Er i løbende dialog med skolen om barnets trivsel.