MENU
Aula_close Layer 1
Spurvelundskolens logo
Mobil menu

Fælles mål i indskolingen.

Fælles mål i indskolingen på Spurvelundskolen.

Undervisningen skal fremme og imødekomme elevernes åbenhed og spørgelyst om tilværelsen og skal tage udgangspunkt i elevernes interesser og umiddelbare erfaringer. Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne tilegner sig viden og færdigheder, der sætter dem i stand til at begå sig på skolen og i samfundet i fremtiden.
På Spurvelundskolen arbejder vi tværprofessionelt ud fra en positiv og anerkendende pædagogik. Eleverne mødes af tydelig klasserumsledelse, som er med til at give dem struktur i hverdagen. For at sikre at eleverne får den bedst mulige skoledag, har skolen prioriteret, at de timer, hvor det er muligt, er der både en pædagog og lærer til stede.
Forældrene har en stor rolle i indskolingen, og der skal være et tæt samarbejde med hjemmet. På den måde kan vi også fremme en tidlig indsats, både på det faglige og sociale plan.
På indskolingen er vi særlige opmærksom på: de sociale relationer, bevægelse i undervisningen, tidlig indsats i forhold til sprogudvikling, sprogstimulerende læringsmiljø, brug af IT og samspil på tværs af klasserne.
På skolen har vi faste aktiviteter indskolingen: lejrskole på 3. årgang som er med til at styrke det sociale fællesskab, arbejde med Børnekonventionen, legegrupper uden for skolen og i frikvartererne, klassemøder, udeskole, skolehave, krybbespil i 2. klasse, færdsel, bibliotek, læsebånd samt fagdag hver tirsdag.